top of page

Language Development

Public·16 members

Narkose


LINK > https://blltly.com/2tlB32

Bei 20 anamnestisch, klinisch und spirometrisch lungengesunden Patienten wurden in Allgemeinnarkose endoskopische Eingriffe im Nasen-Rachen-Raum durchgeführt. 30 min vor dem Eingriff, nach Einleitung und am Ende der Narkose wurden Closing Volume (CV) und Funktionelle Residualkapazität (FRC) bestimmt. Mit der signifikanten Zunahme von CV und dem ebenfalls signifikanten Abfall von FRC stieg der Quotient CV/FRC an. Damit konnte gezeigt werden, daß selbst unter kurzdauernder Narkose ein Verschluß kleiner Luftwege (Airway Closure) eintritt. Es wird auf die möglichen Ursachen dieses Airway Closure unter Narkose und auf eventuelle therapeutische Konsequenzen eingegangen.


Ved bruk av narkose som sedasjon, sover man gjennom hele behandlingen. Narkose skiller seg fra intravenøs sedasjon ved at det gis en høyere dose narkosemedisin enn ved intravenøs sedasjon. Det fører til at man under narkose ikke puster selv, men pasienten ligger i en pustemaskin under behandlingen.


Noen helsetilstander utelukker intravenøs sedasjon eller narkose, og dette vurderer anestesilegen. Anestesilegen velger også medisintype og dosering på grunnlag av hver enkelt pasient sin helsetilstand, og det er derfor svært viktig at helseskjemaer fylles ut korrekt og at tannlegen er blitt informert om alle relevante helseopplysninger.


Narkose er en bedøvelse (anestesi) som virker i hele kroppen. Du blir smertefri, sover og kroppen blir helt slapp. Vi bruker narkose dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å gjennomføre operasjonen med lokalbedøvelse. For at vi skal kunne gjennomføre en operasjon med narkose, er det viktig at du faster og følger alle forberedelsene.


Du må si i fra om allergier og matintoleranser, særlig dersom det er medisiner du ikke tåler. Før du blir lagt i narkose vil du igjen bli spurt om nakkeplager, allergier og om du har kunstige eller dårlige tenner. Du har blitt spurt om dette tidligere, men vi ønsker å være på den sikre siden.


Når du er i narkose trenger du hjelp til å puste. Enten fører vi et plastrør inn i luftrøret eller vi setter ned en maske i svelget. Dette kan føre til at du blir hes i etterkant av operasjonen. I sjeldne tilfeller kan tenner bli skadet, spesielt hvis de er løse eller i dårlig stand.


Noen er redde for å våkne opp under operasjonen uten at de kan si ifra om dette, at de skal kjenne smerter selv om de har fått narkose eller at de ikke våkner opp fra narkosen i det hele tatt. Slike ting forekommer imidlertid svært sjelden.Under hele narkosen er anestesisykepleier eller anestesilege rett ved siden av deg og passer på at du sover godt og får riktig mengde bedøvelse. Blodtrykk, puls og mengden surstoff i blodet måles kontinuerlig. Dersom det er tegn til at narkosen ikke er dyp nok, øker vi tilførselen av bedøvelse. Vi reduserer og stopper tilførselen av narkosemiddel etter at inngrepet er gjennomført. 59ce067264


https://www.sygtfc.org/group/mysite-231-group/discussion/af81216d-a4fc-4fcd-9dc5-0089fbfa49ff

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page